Đ/C:  BÙI XUÂN NGUYÊN

UVBTV Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND thị trấn

SĐT: 0902289146

 Phụ trách chung, chỉ đạo điều hành hoạt động của HĐND theo quy định của pháp luật.

 Đ/C V Ũ TẤT HÀ

ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND 

SĐT: 0384334914

 

Thường trực giải quyết các công việc của HĐND thị trấn